Clientvertrouwenspersoon wet zorg en dwang

Bij mensen met dementie kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Als er bij u of uw naaste sprake is van onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname, dan regelt de Wet Zorg en Dwang onder andere uw rechten. Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld wanneer u of uw naaste op het gebied van zorg iets moet wat hij of zij niet wil. Of iets wil, maar niet mag.

De Wet zorg en dwang regelt dat elke zorgvrager (of zijn/haar vertegenwoordiger) met dementie, of een daaraan gelijkgestelde aandoening recht heeft op een cliëntenvertrouwenspersoon.

Voor meer informatie: