Over ons

De Ketenzorg Dementie (KZD) is in Amstelland en de Meerlanden het samenwerkingsverband van zorg, welzijn en informele zorg. In het netwerk KZD zijn Alzheimer Nederland, de welzijnsinstellingen, de huisartsenzorg, de VVT zorgorganisaties, de verschillende gemeentes en de zorgverzekeraar vertegenwoordigd.

Ons doel is de mensen met dementie en hun naasten passende zorg en ondersteuning te bieden: er is in de regio goede zorg beschikbaar en mensen met dementie en hun mantelzorgers vinden passende ondersteuning.

We werken vanuit een mensvisie waarin de kwaliteit van leven, een positieve gezondheid, centraal staat. Het netwerk is goed bereikbaar en aanspreekbaar voor organisaties, professionals, cliënten en hun mantelzorgers.

Doel is dat iedereen met een dementie zich gezien en gehoord voelt als mens en zo lang mogelijk eigen regie kan voeren op dat wat voor hen op dat moment van waarde is. Hiertoe richten zorg, welzijn en informele zorg een sluitende op elkaar afgestemde keten in.

Partners in het netwerk

Klik op het logo van Ketenzorg Dementie om al onze partners te bekijken.

Logo Ketenzorg Dementie - Dementie Amstelland

De  categorieën die voor onze informatie zijn gebruikt, zijn gebaseerd op Positieve Gezondheid – “een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies”. Deze bredere benadering draagt eraan bij om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.