Geriatrie fysiotherapeut

De geriatrie fysiotherapeut is speciaal opgeleid voor het behandelen van ouderen en heeft kennis die specifiek is gericht op het ouder wordende lichaam en de daarbij behorende ziektebeelden. De geriatrie fysiotherapeut adviseert en begeleidt mensen met dementie, maar ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

Mensen met dementie gaan vaak minder bewegen. Elke fase van dementie vraagt om een andere benadering, maar bewegen blijft belangrijk. Het voorkomen van vallen is één van de belangrijkste doelen.

Per fase van de dementie wordt er gekeken naar de problemen en klachten die u of uw naaste heeft. Behandeling sluit dus altijd aan op de hulpvraag van u en/of van uw naaste. Het is daarbij belangrijk om inzicht te krijgen in wat u doet qua bewegen, maar ook wat vroeger hobby’s waren en welke sporten werden beoefend. Vanuit daar gaat u samen aan de slag met oefentherapie. Deze is erop gericht om klachten bij bewegen te verminderen, maar ook om achteruitgang te voorkomen. Hierbij komt de geriatrie fysiotherapeut ook regelmatig thuis. Thuis namelijk de plek is waar u kunt laten zien welke dagelijkse bezigheden problemen opleveren en kan er in uw eigen woonomgeving geoefend worden.

Voor meer informatie: langer thuis met behulp van de fysiotherapeut

Een overzicht van geriatrie fysiotherapeuten in de regio vindt u hier.