Huisarts / praktijkondersteuner

Bij geheugenklachten is de huisarts voor u en uw mantelzorger het eerste aanspreekpunt. De huisarts kijkt samen met u en uw mantelzorger of er verder onderzoek nodig is. De huisarts kan zelf de diagnose dementie stellen of dit overlaten aan een geriater of specialist ouderengeneeskunde.

De meeste huisartsen werken met een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner onderhoudt contacten met andere betrokken hulpverleners die betrokken zijn in de zorg. Zoals een casemanager dementie en wijkverpleegkundige.

De praktijkondersteuner kan de rol van casemanager op zich nemen, tot dit wordt overgedragen aan een wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Er wordt met u en uw mantelzorger afgesproken wie uw aanspreekpunt is.

Voor uitgebreide info: de rol van de huisarts