Hulp aanvragen bij gemeente (Wmo)

Gemeenten helpen mensen met dementie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer u zorg die hieronder staat nodig heeft, kan uw gemeente helpen:

– Aanpassingen in uw woning
– Een rolstoel
– Vervoer, zoals Wmo vervoer
– Huishoudelijke hulp
– Begeleiding thuis
– Dagbesteding
– Hulp voor mantelzorgers

Aalsmeer

Amstelveen

Ouder-Amstel

Uithoorn