Hulp bij het huishouden

Wanneer u niet meer in staat bent om zelfstandig het huishouden te doen, en u heeft daarvoor geen oplossing voor handen dan kunt u dit bespreken met de consulente van het Sociaal Loket.

De consulente zoekt samen met u naar de beste oplossing. Voor deze voorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd, die wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Hulp bij huishouden Dementie-Amstelland

Binnen de gemeente Amstelveen zijn de volgende leveranciers van huishoudelijke hulp actief:

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van particuliere wijkzorg bij onderstaande organisaties: