Sociale Benadering Dementie in Amstelveen

Dementie is helaas niet te voorkomen of genezen. Dat is pijnlijk en verdrietig, maar met de juiste ondersteuning zijn er met dementie nog waardevolle jaren te leven. Het is belangrijk om te kijken naar wat nog wél kan en hoe je kan blijven meebewegen met de steeds veranderende beperkingen en mogelijkheden. Dit is wat de Sociale Benadering Dementie doet: het is een visie die mensen met dementie centraal stelt en van daaruit verder kijkt wat mogelijk is. Door uit te gaan van het perspectief van mensen met dementie zelf en hun naasten, en wat zij meemaken in hun dagelijkse leven.

De sociale benadering is de zoektocht naar ‘wat kan je nog wel’.

Beeld van dementie

Wie aan dementie denkt, denkt vaak aan lijden, geestelijk verval en verlies van (cognitieve) vaardigheden. Als je met mensen met dementie en hun naasten praat, leer je dat de omgeving van grote invloed is op het welzijn. “Met dementie valt best te leven”, vertrouwde iemand ons toe, “maar dat de mensen om mij heen me niet meer voor vol aanzien, dat is ondraaglijk.” Het soms negatieve beeld en de identiteitsbeschadiging die met dementie gepaard kunnen gaan, zijn helaas nog altijd groot. In het boek “Dagelijks leven met dementie” van Anne-Mei The, vertellen mensen met dementie dat het centrale pijnpunt voor hen is dat anderen hen niet meer als volwaardig mens zien. Er heerst een sterk beeld dat mensen met dementie ernstig zieke patiënten zijn en niet meer in staat zijn tot gewoon leven en contact.

Aandacht en behoeftes centraal zetten

Het is noodzakelijk dat we niet langer de nadruk leggen op de medische kant van dementie, maar op de behoeftes van mensen met dementie. In de sociale benadering staat de mens met dementie en zijn mantelzorger centraal. De kern van de SBD is dat mensen met dementie vooral als mensen worden gezien en niet als patiënten.

De Sociale Benadering Dementie is ontwikkeld door Anne-Mei The (foto), oprichtster van Tao of Care en

bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Tao of Care is een onderzoeks-, advies- en scholingsbureau voor zorg en maatschappelijke vraagstukken.

the-anne-mei-fmg-hoogleraar-fotojeroenoerlemans
Sociale benadering dementie

De sociale benadering in Amstelveen

In de regio Amstelland werken de gemeente Amstelveen, Zorg en Zekerheid, Participe Amstelland, Stichting Amstelring, Stichting Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland vier jaar samen aan de Sociale Benadering Dementie in Amstelveen. Via de zogenoemde “social trial” (of proef) krijgt een inwoner met dementie (en naasten) zorg en ondersteuning op maat volgens de Sociale Benadering Dementie, zodat zij langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. De gevolgen van vergeetachtigheid op het dagelijks leven staan daarin centraal (en niet de ziekte zelf). Het team helpt mensen met dementie het zelfvertrouwen te herstellen en weer regie over het leven te krijgen. Het SBD-team ondersteunt intensief en verwacht wordt dat dit niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van leven, maar ook aan lagere kosten voor de zorg.

Het team in Amstelveen

Het team in Amstelveen heeft momenteel zes leden. Zij zijn aangesloten bij de grote zorg- en welzijnsorganisaties in Amstelveen: Participe Amstelland, Amstelring, Brentano en Het Zonnehuis. De teamleden hebben verschillende achtergronden. De een is wijkverpleegkundige, de andere casemanager, een derde komt uit de journalistiek en communicatie. De laatste, Jantien, vertelt hoe ze dit werk ervaart:

“Sociale Benadering Dementie heeft iets heel moois in zich. Het gaat uit van wat iemand kan, wat zijn of haar mogelijkheden zijn, ondanks de dementie of geheugenproblemen. Je dringt jezelf niet op en je komt ook niet meteen met oplossingen. De kracht is dat je er bent en iemand serieus neemt. In leuke dingen en bij verdrietige of nare zaken. Iedere week weer.”

Sociale Benadering Dementie in Amstelveen: de verhalen

Hans en Roos zijn een hecht stel: 67 jaar getrouwd, drie kinderen, 8 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Ze hebben een sterke familieband, ook al woont niet iedereen in de buurt en moet er natuurlijk ook worden gewerkt.

“We hebben het nog lekker samen”, zegt Roos die de dagelijkse zorg voor Hans op zich neemt. Hans(92) kreeg twee jaar geleden de diagnose vasculaire dementie en in datzelfde gesprek met de arts de mededeling dat hij geen auto meer mocht rijden. “Daar was ik echt heel boos over. De manier waarop”, zegt Hans. Kort daarna werd hij getroffen door een herseninfarct. “Niemand dacht dat Hans nog thuis zou komen, maar een wonder geschiedde. Hij knapte op en zit sindsdien prinsheerlijk in zijn stoel”, vertelt Roos. Lopen gaat, maar Roos houdt hem in de gaten.

SB-teamlid Jose komt elke woensdagochtend langs.

We drinken kHans Roos en Joseoffie en praten over van alles en nog wat. Hans vindt het vooral lastig de juiste woorden te vinden, maar toch doet hij op zijn manier mee aan het gesprek. Hij zegt dat het hem zelfvertrouwen geeft. Als er meer mensen op bezoek komen gaan de gesprekken vaak langs hem heen. Hij heeft dan ook het gevoel dat er geen aandacht voor hem is en daar wordt hij verdrietig van.” Van zijn dementie merkt Hans niet veel.
“Ik ben ziek, maar ik voel er niets van.” Dat komt mede door Roos. Niet alleen verzorgt zij hem fantastisch, ook maakt ze grapjes met hem en laat hem dingen doen die hij kan. Jose is er niet alleen voor Hans, maar ook voor Roos. “Die moet af en toe rust nemen. Omdat ik er elke week ben, kan ik goed zien of ze nog fit genoeg is. We bedenken samen ook wat daaraan kan bijdragen. Hans houdt van lezen, maar heeft wel grote letters nodig. Ik stelde voor een e-reader aan te schaffen. Zo kan hij en zijn boeken kiezen wanneer hij wil, (en hoeft niet meer naar de bibliotheek) en de letters op een grootte zetten die voor hem prettig is. Als Hans leest, gaat Roos puzzelen of een dutje doen.” Door corona waren beiden langere tijd niet buiten geweest. Hans had daarna moeite gekregen met lopen. De spieren te weinig gebruikt. “Mijn idee was om de fysio te laten komen die met Hans oefeningen deed en een wandeling ging maken. Het helpt en het geeft Roos een veilig gevoel. De kunst is voor Henk kleine activiteiten te verzinnen die Roos ontlasten. En verder hebben we het ook gewoon heel gezellig.”

Aanmelden bij SB-team

Wil je je aanmelden voor het SB-team? Dat kan! Klik daarvoor op onderstaande knop.

Zorg dat je je aanmelding voorziet van een korte situatieschets en de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) van een potentiele deelnemer, verwijzer en eventueel van een naaste.

Het SB-team neemt dan contact op met de verwijzer en zij bespreken samen de vervolgstappen.

Kijk voor meer informatie over de Sociale Benadering Dementie ook op https://socialebenadering.nl en word lid van onze Facebook-groep!