Alzheimer Café Amstelveen, donderdag 25 oktober: Ethische dilemma’s bij dementie

Gespreksleider Job van Amerongen zal met Hugo van Waarde, redacteur van het vakblad over dementie ‘Denkbeeld’, spreken over de ethische dilemma’s bij dementie.

De relatie tussen iemand met dementie en de verzorgende(n) wordt, naarmate de dementie voortschrijdt, steeds ongelijkwaardiger. De verzorgenden moeten tenslotte lastige beslissingen nemen die de vrijheid van de persoon met dementie verkleinen maar de veiligheid vergroten. Het innemen van autosleutels en/of huissleutels bijvoorbeeld.

Als de patiënt op zeker moment niet meer in staat is om eerder aangegeven wensen uit te (laten) voeren lopen mantelzorgers en naasten tegen grote ethische dilemma’s aan. Bijvoorbeeld wanneer opname niet langer kan worden uitgesteld terwijl er ooit afspraken zijn gemaakt om dat nooit te laten gebeuren. Of wanneer een duidelijk gewenst euthanasieverzoek niet kan worden ingewilligd omdat de patiënt intussen wilsonbekwaam is geworden.

Hoe bespreek je deze zaken met elkaar als dit nog kan? Hoe kan je beoordelen of het leven van iemand met dementie nog zinvol is? Wie kunnen hierbij helpen? Hugo van Waarde zal uitleg geven over deze dilemma’s en uw vragen beantwoorden.

U bent van harte welkom op donderdag 25 oktober in het woonzorgcentrum ‘De Luwte’ van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Cafés: Jacqueline de Waal, tel. 06-53766851.

http://www.Alzheimer-Nederland.nl/amstelland